THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Trường THCS Ea Tiêu)/Tin tức - Sự kiện

LỊCH TRỰC CƠ QUAN. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-2019

Ngày đăng : 28-03-2020

 PHÒNG GD &ĐT  CƯ KUIN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS EA TIÊU                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

                                                              Ea Tiêu, ngày 28 tháng 3 năm 2020

             LỊCH TRỰC CƠ QUAN.  PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-2019   

 ( Thực hiện từ ngày 30/3 đến hết ngày 11/4/2020)

 

 

      NGÀY THÁNG

 

     TỔ TRỰC

 

          TRỰC LÃNH ĐẠO

 

     NHIỆM VỤ

 

 

        30/3/2020

 

 

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trực từ 7h00 đến 17h00

- Phối hợp cơ quan y tế địa phương đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh, phòng dịch trong khuôn viên trường

- Theo dõi Công văn, các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện. Nếu vượt quá quyền hạn báo cáo kịp thời lãnh đạo và cấp có thẩm quyền để được phối hợp, chỉ đạo xử lý.

- Tổ trưởng phân công ca trực, mỗi ca trực khoảng từ 3 đến 5 người.

 

 

31/3/2020

 

 

Tổ Toán-Lí - Tin

Ban Giám hiệu

 

01/4/2020

 

 

Tổ Ngữ văn-Địa lí

         Đ/c Trinh

 

02/4/2020

 

 

Tổ Hóa- Sinh -TD

         Đ/c  Phong

 

03/4/2020

 

 

Tổ Tiếng Anh-Mĩ thuật

          Đ/c Hoa

 

04/4/2020

 

Tổ Nhạc-GDCD-Sử

Ban Giám hiệu

 

06/4/2020

 

 

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

 

07/4/2020

 

 

Tổ Toán-Lí - Tin

Ban Giám hiệu

 

08/4/2020

 

 

Tổ Ngữ văn-Địa lí

         Đ/c Trinh

 

09/4/2020

 

 

Tổ Hóa- Sinh -TD

         Đ/c  Phong

 

10/4/2020

 

 

Tổ Tiếng Anh-Mĩ thuật

          Đ/c Hoa

 

11/4/2020

 

Tổ Nhạc-GDCD-Sử

Ban Giám hiệu

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Trường THCS Ea Tiêu

data/17538405339278283470/tintuc/files/03.2020/TRUCTRUONG_04_28032020100725.doc

Xem thêm...

Website đơn vị