THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (THCS Dray Bhăng )/Kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác tuần 32

Ngày đăng : 30-05-2020

    PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS DRAY BHĂNG                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

 

                                                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32

                                                      (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

Chủ đề: Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi

Thứ

Nội dung công việc

Người thực hiện

Trực Lãnh đạo

 

 

Hai

01/6/2020

- Chào cờ Tuần 32.

- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi (Văn nghệ chào mừng, phát biểu chúc mừng của Tổng PTr,…)

- Triển khai 02 công văn chỉ đạo của PGDĐT ngày 29/5/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền,  đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn trường học; phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2020 và tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học,  phòng chống tai nạn thương tích.

 

BGH, GV, NV, HS

 

HTr, đ/c Ly

Ba

02/6/2020

- Dạy và học theo thời khóa biểu Tuần 32.

- Giáo dục học sinh ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

- Thi đua dạy tốt, học tốt.

- Tổ Giám thị tang cường công tác kiểm tra nền nếp.

BGH, GV, NV, HS

Phó HTr,

đ/c Thùy Vân

03/6/2020

- Dạy và học theo thời khóa biểu Tuần 32.

- Lao động theo kế hoạch của bộ phận phụ trách.

- Chuyên môn chỉ đạo các bộ phận cập nhật số liệu trên phần mềm Kiểm định chất lượng GD.

- Họp BCH HTr) 14h tại Đảng ủy xã.

BGH, GV, NV, HS

 

HTr, đ/c Ly

 

 

Năm

04/6/2020

- Dạy và học theo thời khóa biểu Tuần 32.

- Phụ đạo học sinh yếu kém theo kế hoạch chuyên môn.

- Kiểm tra nền nếp dạy học của GV và HS.

- Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

- Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, an ninh

trường học.

BGH, GV, NV, HS

Phó HTr,

đ/c Thùy Vân

 

 

Sáu

05/6/2020

- Dạy và học theo thời khóa biểu Tuần 32.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm điện nước, bảo vệ tài sản của nhà trường.

- Họp theo thông báo của văn phòng.

 

BGH, GV, NV, HS

HTr, đ/c Ly

Bảy

06/6/2020

- Dạy và học theo thời khóa biểu Tuần 32.

- GVCN sinh hoạt cuối tuần, ổn định tổ chức lớp, triển khai cách phòng, chống dịch Covid-19.

- Chuyên môn kiểm tra số liệu trên phần mềm VnEdu.

BGH, GV, NV, HS

Phó HTr,

đ/c Thùy Vân

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG             

cukuin_thcsdraybhang

data/18362917689589053428/tintuc/files/05.2020/kehoachtuan32%20%281%29.pdf

Xem thêm...

Website đơn vị