THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo

Tư liệu chuyên môn cấp THCS huyện Thăng Bình

Ngày đăng : 22-10-2020

* Trang thông tin này cung cấp các đường link liên quan đến công tác chuyên môn cấp THCS huyện Thăng Bình

I. Ma trận kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học

- Link tải ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ I - năm học 2020-2021 (Link gốc Sở GDĐT);

Lưu ý:
- 20h17-25/10/2020: Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, phòng GDTrH đã cập nhật một số ma trận đề. Đề nghị các đơn vị tải lại để thực hiện
- 10h45-22/10/2020: Điều chỉnh ma trận môn Vật lý 9;
- 23h41-21/10/2020: điều chỉnh Môn Sinh khối 6, môn Sinh khối 7; bổ sung môn GDCD hai khối 7, 8; Điều chỉnh môn Ngữ văn;

 

II. Đề kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học (kèm theo HDC nếu có)

a. Của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

- Năm học 2019 - 2020 ;

- Năm học 2018 - 2019 ;

- Năm học 2017 - 2018 ;

- Năm học 2016 - 2017 ;

- Năm học 2015 - 2016 ;

b. Của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình

 

III. Tổng hợp đề thi HSG các năm học (kèm theo HDC nếu có)

a. Đề và hướng dẫn chấm của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

- Năm học 2019 - 2020 ;

- Năm học 2018 - 2019 ;

- Năm học 2017 - 2018 ;

- Năm học 2016 - 2017 (đang cập nhật)

b. Đề và hướng dẫn chấm của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình

- Năm học 2019 - 2020 (đang cập nhật)

- Năm học 2018 - 2019 (đang cập nhật)

- Năm học 2017 - 2018 (đang cập nhật)

- Năm học 2016 - 2017 (đang cập nhật)

- Năm học 2015 - 2016 ;

 

IV. Văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp có thẩm quyền

- Năm học 2020 - 2021 ;

 

V. Biểu mẫu chỉ đạo về hồ sơ sổ sách của các cấp thẩm quyền:   Link tải

 

VI. Xếp giải các môn thi HSG9 đợt I năm học 2020-2021

VII. Kết quả sơ bộ ký thi HSG9 đợt I năm học 2020-2021 (Nhận đơn đề nghị phúc khảo đến 17h00 ngày 12/11/2020)

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...

Website đơn vị