THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Trường THCS Ea Tiêu)/Tin tức - Sự kiện

KẾ HOẠCH PHÒNG DỊCH VÀ LỊCH TRỰC CƠ QUAN

Ngày đăng : 29-02-2020

PHÒNG GD &ĐT  CƯ KUIN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS EA TIÊU                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     

Số: 05/TB-ET                                   Ea Tiêu, ngày 29 tháng 02 năm 2020

  

THÔNG BÁO

V/v kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống

dịch bệnh Covid -19

 

       Thực hiện Công văn số 215/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Công văn số 62/PGDĐT-NGLL ngày 28/02/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin về  việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh Covid -19;

       Trường THCS Ea Tiêu thông báo đến phụ huynh, học sinh và CBVC của nhà trường nội dung cụ thể như sau:

       1. Đối với phụ huynh và học sinh

       Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 07/3/2020 để phòng, chống dịch Covid -19 và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Trong thời gian nghỉ học, học sinh tránh chỗ tiếp xúc đông người, không tham gia các trò chơi, giải trí.  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Làm tốt công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, ăn ở và học tập. Tự giác ôn bài và làm bài tập theo hướng dẫn của thầy cô giáo (học sinh có điều kiện học trực tuyến theo hướng dẫn của thầy cô giáo bộ môn). Đảm bảo điều kiện tốt nhất để sau kỳ nghỉ trở lại trường học tập đạt kết quả.

        Phụ huynh làm tốt công tác quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học, nhắc nhỡ các em học tập. Hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan y tế. Liên tục cập nhật thông tin của nhà trường qua hệ thống liên lạc vn.Edu để biết lịch học tập.

        2. Đối với CBVC của nhà trường

        Thực hiện sự phân công của lãnh đạo nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Không tự ý đi xa, sẵn sàng có mặt để phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết. Hướng dẫn học sinh ôn bài, học bài ở nhà và nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh báo cáo lãnh đạo nhà trường khi cần thiết. Giáo viên có điều kiện hướng dẫn học sinh học trực tuyến ở phần mềm do VNPT Đắk Lắk cung cấp miễn phí đã được nhà trường triển khai, tập huấn ngày 24/02/2020.

       Thực hiện công tác trực trường, vệ sinh, diệt khuẩn trường học theo sự phân công (có lịch đính kèm).

        Nắm bắt các văn bản, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan có thẩm quyền trên phương tiện truyền thông và Website của nhà trường để chủ động phòng, chống và hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Cùng với nhà trường chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ.

       Thường xuyên nắm bắt thông tin của nhà trường trên Website và tin nhắn điều hành của hệ thống vn.Edu để kịp thời thực hiện và xử lý công việc.

        3. Xây dựng kế hoạch tháng 3/2020 của nhà trường

        Nhà trường tổ chức họp bàn kế hoạch tháng 3/2020 vào lúc 7h30 ngày 02/3/2020 với thành phần tham dự gồm: Chi ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TN, Tổng PT Đội, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ.

         Nhận được Thông báo này, đề nghị Quý phụ huynh, học sinh và CBVC của nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

        Nơi nhận: 

  - Như trên; (để thực hiện)                                               

       - Đăng Website trường

       - Tin nhắn trên vn.Edu

       - Email nội bộ

       - Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Tư Phong

             LỊCH TRỰC CƠ QUAN.  PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-2019   

( Kèm theo Thông báo số 05/TB-ET, ngày 29/02/2020 của Hiệu trưởng trường THCS Ea Tiêu)

 

 

      NGÀY THÁNG

 

     TỔ TRỰC

 

          TRỰC LÃNH ĐẠO

 

     NHIỆM VỤ

 

 

        02/3/2020

 

 

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

 

- Trực từ 7h00 đến 17h00

- Phối hợp cơ quan y tế địa phương đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh, phòng dịch trong khuôn viên trường

- Theo dõi Công văn, các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện. Nếu vượt quá quyền hạn báo cáo kịp thời lãnh đạo và cấp có thẩm quyền để được phối hợp, chỉ đạo xử lý.

 

03/3/2020

 

 

Tổ Toán-Lí - Tin

Ban Giám hiệu

 

04/3/2020

 

 

Tổ Ngữ văn-Địa lí

         Đ/c Trinh

 

05/3/2020

 

 

Tổ Hóa- Sinh -TD

           Đ/c  Phong

 

06/3/2020

 

 

Tổ Tiếng Anh-Mĩ thuật

             Đ/c Hoa

 

        07/3/2020

 

Sáng: Tọa đàm

Chiều: Tổng vệ   sinh

(dự kiến)

 

Trường THCs Ea Tiêu

data/17538405339278283470/tintuc/files/02.2020/kehoachphongdich.doc

Xem thêm...

Website đơn vị