THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Trường THCS Ea Tiêu)/Tin tức - Sự kiện

LỊCH TRỰC CƠ QUAN PHÒNG DỊCH VIRUS nCoV

Ngày đăng : 08-02-2020

 

PHÒNG GD & ĐT CƯ KUIN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS EA TIÊU                                            Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC CƠ QUAN

 PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19      

 

NGÀY THÁNG

TỔ TRỰC

TRỰC LÃNH ĐẠO

 

NHIỆM VỤ

 

04/02/2020

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

 

 

Trực từ 7h00 đến 17h00;

 

- Phối hợp cơ quan y tế địa phương đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh, phòng dịch trong khuôn viên trường;

 

- Theo dõi Công văn, các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện, nếu vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời lên cấp trên để được phối hợp, chỉ đạo xử lý.

05/02/2020

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

06/02/2020

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

07/02/2020

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

08/02/2020

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

09/02/2020

Tổ Văn phòng

Ban Giám hiệu

10/02/2020

Tổ Toán-Lí - Tin

Đ/c Phong

11/02/2020

Tổ Ngữ văn-Địa lí

Đ/c Trinh

12/02/2020

Tổ Hóa- Sinh -TD

Đ/c Hoa

13/02/2020

Tổ Tiếng Anh-Mĩ thuật

Đ/c Phong

14/02/2020

Tổ Lịch sử-GDCD-Nhạc

Đ/c Trinh

15/02/2020

Tổ Văn phòng

BGH

16/02/2020

Tổ Văn phòng

BGH

                                                                                                      Ea Tiêu, ngày 07 tháng 02 năm 2020

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG      

                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                        Nguyễn Tư Phong

cukuin_thcseatieu

data/17538405339278283470/tintuc/files/02.2020/Lich_truc_phong_dich.pdf

Xem thêm...

Website đơn vị