THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng-tuần năm 2020 (cập nhật: tuần 45, Tháng 11/2020)

Ngày đăng : 30-10-2020

* Lịch cũ:    Lịch tuần 44       Lịch tháng 10/2020
* Dự kiến:   Lịch tuần 46       Lịch tháng 12/2020

1. Tuần 45: (Áp dụng từ ngày 02/10/2020 đến 08/11/2020)

2. Lịch công tác tháng 11 năm 2020 của Phòng GDĐT: (BC trường hằng tháng tại http://ttbc.thangbinh.edu.vn)

3. Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Sở GDĐT:

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2020 của Phòng GDĐT:

(30/11 - 06/12) (07/12 - 13/12) (14/12 - 20/12) (21/12 - 27/12) (28/12 - 03/01)
(02/11 - 08/11) (09/11 - 15/11) (16/11 - 22/11) (23/11 - 29/11)
 
(05/10 - 11/10) (12/10 - 18/10) (19/10 - 25/10) (26/10 - 01/11)
 
(31/08 - 06/09) (07/09 - 13/09) (14/09 - 20/09) (21/09 - 27/09) (28/09 - 04/10)
(03/08 - 09/08) (10/08 - 16/08) (17/08 - 23/08) (24/08 - 30/08)
 
(29/06 - 05/07) (06/07 - 12/07) (13/07 - 19/07) (20/07 - 26/07) (27/07 - 02/08)
(01/06 - 07/06) (08/06 - 14/06) (15/06 - 21/06) (22/06 - 28/06)
 
(04/05 - 10/05) (11/05 - 17/05) (18/05 - 24/05) (25/05 - 31/05)
 
(30/03 - 05/04)
(06/04 - 12/04) (13/04 - 19/04) (20/04 - 26/04) (27/04 - 03/05)
(02/03 - 08/03)
(09/03 - 15/03)
(16/03 - 22/03)
(23/03 - 29/03)
 
(03/02 - 09/02)
(10/02 - 16/02)
(17/02 - 23/02)
(24/02 - 01/03)
 
(30/12 - 05/01)
(06/01 - 12/01)
(13/01 - 19/01)
(20/01 - 26/01)
(27/01 - 02/02)

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2020 của Sở GDĐT:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

pgdthangbinh

Xem thêm...

Website đơn vị