THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Cukuin)/Tin tức - Sự kiện

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (lần 2)

Ngày đăng : 11-05-2017

 

Cấp học

Tiểu học

Trung học cơ sở

Lớp học

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

1. Các môn học bắt buộc,
môn học bắt buộc có phân hoá và số tiết trong năm học

Tiếng Việt

Ngữ văn

420

350

280

245

245

140

140

140

140

 

 

Ngoại ngữ 1

Ngoại ngữ 1

 

 

140

140

140

105

105

105

105

Toán

Toán

105

175

175

175

210

140

140

140

140

Giáo dục lối sống

Giáo dục công dân

70

70

70

35

35

35

35

52,5

52,5

Cuộc sống quanh ta

Tìm hiểu xã hội

Lịch sử và Địa lý

70

70

105

105

105

105

Tìm hiểu tự nhiên

Khoa học tự nhiên

70

70

70

70

70

140

140

140

140

Thế giới công nghệ

Tìm hiểu tin học

Tin học

35

35

52,5

52,5

52,5

52,5

Tìm hiểu công nghệ

Công nghệ và Hướng nghiệp

35

35

35

35

35

52,5

52,5

70

70

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Nghệ thuật

Nghệ thuật

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

105

105

105

105

105

105

105

105

105

Tự học có hướng dẫn

 

 

 

 

140

140

70

70

35

 

 

 

 

2. Các môn học tự chọn, nội dung giáo dục của địa phương và số tiết trong năm học

Tiếng dân tộc thiểu số,

Nội dung giáo dục của địa phương

Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2,

Nội dung giáo dục của địa phương

62

62

62

64

64

58

58

60

60

Tổng số tiết (1) và (2)

trong năm học

1147

1147

1147

1184

1184

1073

1073

1110

1110

Số tiết trung bình/tuần

31

31

31

32

32

29

29

30

30

Trần Quốc Toản, Chuyên viên Phòng GDĐT Cư Kuin, Đắk Lắk

pgdcukuin

Các tin khác

Xem thêm...

Website đơn vị