Tin tức/(Trường THCS Lê Quý Đôn)/Thông tin-Thông báo/
Elearning năm học 2020-2021

1. Bài giảng: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sủ dụng hằng đẳng thức

Môn: Toán

Giáo viên: Nguyễn Quang Nghĩa

Tổ: Toán - Tin

 Link bài elearning: https://yzwb5vackhamgrbhoccnlg-on.drv.tw/NGHIALQD/BAIDUTHI/

Tác giả: thcslequydon