Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo/
Học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu và nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

1. Công văn số 275/SGDĐT-VP ngày 21/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc HS đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết và nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

2. Công văn số 27/PGDĐT ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT Thăng Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021

3. Công văn số 258/SGDĐT-VP ngày 18/02/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu-2021

Tác giả: pgdthangbinh