Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo/
Tư liệu chuyên môn cấp THCS huyện Thăng Bình

* Trang thông tin này cung cấp các đường link liên quan đến công tác chuyên môn cấp THCS huyện Thăng Bình

Mới 21/01/2021: Cập nhật điểm sơ bộ kỳ thi HSG9 đợt 2 năm học 2020-2021 (cuối cùng)

X. Cuộc thi GVGD bậc trung học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 (thông tin đăng ký tham gia thi)

- Kế hoạch số 1919/KH-SGDĐT ngày 09/11/2020;

- Đăng ký tham gia dự thi GVGD THCS của các trường THCS (các môn: Hóa học, GDCD, Thể dục, Mỹ thuật);

- Đăng ký TKB của giáo viên tham gia thi từ 18/01/2021 đến 14/02/2021;

IX. Tài liệu tập huấn và dạy học STEM cấp THCS:

- http://stem.thangbinh.edu.vn;

- https://padlet.com/pgdthangbinh; (tài liệu hướng dẫn sử dụng website padlet.com)

 

VIII. Văn bản chỉ đạo thi HKI năm học 2020 - 2021 và các tài liệu liên quan:

- Dự thảo các loại: Link xem và tải về;

- Ma trận đề: Xem mục VII phía dưới;

- Đề và hướng dẫn chấm: Xem mục VI phía dưới;

 

VII. Ma trận kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học

- Link tải ma trận đề kiểm tra cuối học kỳ I - năm học 2020-2021 (Link gốc từ Sở GDĐT);

* Lưu ý: GV bộ môn cần theo dõi thường xuyên trang tin này để cập nhật ma trận điều chỉnh (nếu có).

* Tham khảo: Ma trận học kỳ I cấp THPT tỉnh Quảng Nam link xem;

- Link tải ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ I - năm học 2020-2021 (Link gốc Sở GDĐT);

Lưu ý:
- 20h17-25/10/2020: Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, phòng GDTrH đã cập nhật một số ma trận đề. Đề nghị các đơn vị tải lại để thực hiện
- 10h45-22/10/2020: Điều chỉnh ma trận môn Vật lý 9;
- 23h41-21/10/2020: điều chỉnh Môn Sinh khối 6, môn Sinh khối 7; bổ sung môn GDCD hai khối 7, 8; Điều chỉnh môn Ngữ văn;

VI. Đề kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học (kèm theo HDC nếu có)

a. Của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

- Năm học 2020 - 2021 ; (cập nhật ngày 14..01.2021: đề-hdc Anh 8)

- Năm học 2019 - 2020 ;

- Năm học 2018 - 2019 ;

- Năm học 2017 - 2018 ;

- Năm học 2016 - 2017 ;

b. Của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình

 

V. Tổng hợp đề thi HSG các năm học (kèm theo HDC nếu có)

a. Đề và hướng dẫn chấm của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

- Năm học 2019 - 2020 ;

- Năm học 2018 - 2019 ;

- Năm học 2017 - 2018 ;

- Năm học 2016 - 2017 (đang cập nhật);

b. Đề và hướng dẫn chấm của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình

- Năm học 2019 - 2020 (đang cập nhật)

- Năm học 2018 - 2019 (đang cập nhật)

- Năm học 2017 - 2018 (đang cập nhật)

- Năm học 2016 - 2017 (đang cập nhật)

- Năm học 2015 - 2016 ;

 

IV. Văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp có thẩm quyền

- Năm học 2020 - 2021 ;

- Năm học 2019 - 2020;

III. Biểu mẫu chỉ đạo về hồ sơ sổ sách của các cấp thẩm quyền:   Link xem và tải về

II. Xếp giải các môn thi HSG9 đợt I năm học 2020-2021

Ia. Kết quả sơ bộ kỳ thi HSG9 đợt 1 năm học 2020-2021 (Nhận đơn đề nghị phúc khảo đến 17h00 ngày 12/11/2020)

Ib. Kết quả sơ bộ kỳ thi HSG9 đợt 2 năm học 2020-2021 (Nhận đơn đề nghị phúc khảo đến 17h00 ngày 23/01/2021)

Tác giả: pgdthangbinh