Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của bạn về cổng TTĐT Phòng GD&ĐT Thăng Bình:

Cần cải tiến
Chấp nhận được
Hữu ích, cần phát huy
Khác
Chi tiết

Số ý kiến: 17

Cần cải tiến:
76.470588235294%
Chấp nhận được:
5.8823529411765%
Hữu ích, cần phát huy:
11.764705882353%
Khác:
5.8823529411765%
Van bản mới nhất