Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của bạn về cổng TTĐT Phòng GD&ĐT Thăng Bình:

Cần cải tiến
Chấp nhận được
Hữu ích, cần phát huy
Khác
Chi tiết

Số ý kiến: 18

Cần cải tiến:
77.777777777778%
Chấp nhận được:
5.5555555555556%
Hữu ích, cần phát huy:
11.111111111111%
Khác:
5.5555555555556%
Van bản mới nhất