Thăm dò ý kiến

Vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của bạn về cổng TTĐT Phòng GD&ĐT Thăng Bình:

Cần cải tiến
Chấp nhận được
Hữu ích, cần phát huy
Khác
Chi tiết

Số ý kiến: 15

Cần cải tiến:
73.333333333333%
Chấp nhận được:
6.6666666666667%
Hữu ích, cần phát huy:
13.333333333333%
Khác:
6.6666666666667%
Van bản mới nhất