Thứ sáu, 25/09/2020 23:06:12

Ngày 02/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1771/QĐ- UBND Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

  • Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019
  • UBND tỉnh Đắk Lắk
  • Quyết định
  • GDĐT
  • Phó Chủ tịch UBND: H'Yim Kdoh
  • 02/08/2018
  • Click vào đây để tải về