Trường MN Thới Hưng 2
Ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
SĐT: 0292.3.690.709