Tin tức Tin tức/(Trường MN Hợp Thịnh 2)/Tin tức - Sự kiện/Tin nhà trường/

Giới thiệu nhà trường

Trường Mầm non Hợp Thịnh số 2 là trường nằm ở phía tây của huyện Hiệp Hòa, với diện tích là 3276 m2. Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 18 đ/c, tổng số trẻ: 232 trẻ. Nhà trường có 9 lớp học, chia ở 3 khu học là Khu chính ở Thôn Hương Ninh, thôn Đa Hội và thôn Ninh Tào.