giới thiệu

Giới thiệu CTT của đơn vị

- Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh

- Địa chỉ: Thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

- Thông tin liên hệ

- Tiểu sử: Trường TH Nguyễn Chí Thanh nằm trên địa bàn xã Ea Ning, trường có 02 phân hiệu gồm: phân hiệu chính tại thôn 8 và phân hiệu tại thôn 21 xã Ea Ning – Huyện Cư Kuin. Trường được thành lp theo Quyết định s 54/TC-CB, ngày 8 tháng 4 năm 1999 của Giám đốc sở GD& ĐT tỉnh Đăk Lăk về việc đổi tên trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Chí Thanh thành tên mới là: trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh thuộc xã Cư EWi – huyện Krông Ana. Nay thuộc xã Ea Ning – Huyện Cư Kuin – Đăk lăk.

- Thành tựu

- .................

Con heo đất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường