về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Con heo đất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường