Thông tư của Bộ Nội vụ về Quản lí hồ sơ CCVC

  • TT06.07_QliHoso CBVC
  • Bộ Nội vụ
  • Thông Tư
  • CBCC
  • Bộ trưởng NB
  • 01/06/2019
  • Click vào đây để tải về

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Mùa Xuân(2020-02-12)
Album : Khai giang năm học 2019-2020(2020-02-12)
Album : Thầy cô trường TH Ngô Gia Tự tham gia bình chọn sách giáo khoa lớp 1(2020-02-22)
Album : Công tác vệ sinh(2020-02-27)