Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2012

  • 3282/BGDĐT-TĐKT
  • Bộ GDĐT
  • Công văn
  • Thi đua- Khen thưởng
  • Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
  • 28/07/2017
  • Click vào đây để tải về

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Mùa Xuân(2020-02-12)
Album : Khai giang năm học 2019-2020(2020-02-12)
Album : Thầy cô trường TH Ngô Gia Tự tham gia bình chọn sách giáo khoa lớp 1(2020-02-22)
Album : Công tác vệ sinh(2020-02-27)