tin tức-sự kiện

Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2019-2020

Thứ tự

NỘI DUNG

Người điều hành thực hiện

1

Ổn định tổ chức;  Tuyên bố lý do;  Giới thiệu đại biểu; Thông qua chương trình Hội nghị.

Đ/C Ly

2

Dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký chủ trì hội nghị.

Chủ tọa: Đ/c Đinh Văn Quyết - Hiệu Trưởng.

               Đ/c Trần Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Công đoàn.

Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn Ly – TKHĐ

              Đ/c Lê Thị Hoa – Thư ký chi bộ

Xin ý kiến Hội nghị

Đoàn học sinh chúc mừng Hội nghị, đ/c Linh tặng quà và phát biểu cảm ơn

 

 

 

Đ/C Ly

3

Tiến hành hội nghị.

1. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị VC và Người lao động năm học 2018-2019 và trình bày phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019-2020.

2. Tham luận về công tác chủ nhiệm.

3. Hội nghị thảo luận.

4. Đại biểu phát biểu ý kiến (nếu có).

5. Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019-2020.

6. Đ/c trưởng ban TTND báo cáo kết qủa hoạt động của ban TTND trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo.

7. Bầu mới hoặc kiện toàn Ban thanh tra nhân dân (nếu có).

8. Thông qua kết quả thi đua năm học 2018 – 2019 và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

9. Thông qua bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

10. Cam kết giữa HTr với CTCĐ

Đ/c Quyết

 

 

 

Đ/c Hoàng Quý

Đ/c Linh

Đại biểu

Đ/c Quyết

Đ/c Hồng

Đ/c Linh

Đ/c Linh

Đ/c Linh

 

HTr + CTCĐ

4

Kết thúc Hội nghị

- Thư ký thông qua nghị quyết của Hội nghị

- Bế mạc Hội nghị

Đ/c Linh

Đ/c Lê Hoa

Đ/c Ly

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

Xem thêm