Đoàn khảo sát của vụ giáo dục thường xuyên

Ngày đăng : 11-12-2012

Từ ngày 07/12/2012 đến ngày 09/12/2012 Đoàn đi khảo sát tại: Đại học Cần Thơ, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Cần Thơ, Trung tâm Đại học Tại chức, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cần Thơ, cơ sở ngoại ngữ Gia Việt, cơ sở ngoại ngữ Alphabet, các Trung tâm GDTX Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và phân hiệu trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ.

Đoàn khảo sát các nội dung gồm:

- Khảo sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tiếng Anh tại các trung tâmngoại ngữ, cơ sở đào tạo ngoại ngữ trực thuộc các cơ sở giáo dục đào tạo

và các trường đại học, cao đẳng.
- Kết hợp kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụnăm họcđối với các trung tâm GDTX và khảo sátđiều kiện cơsởvật chất phục vụdạy vàhọc tiếng Anh theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

Nguyễn Việt Dũng

Xem thêm...