Trường Trung cấp Y dược Mékong Cần Thơ chuẩn bị năm học mới 2015-2016

Ngày đăng : 15-09-2015

Trong buổi sinh hoạt chính trị tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên được nghe nhà trường khái quát những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm học qua 2014 – 2015 và những vấn đề cần tập trung trong năm học mới. Tiếp theo, đại diện Chi ủy trường đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 để nâng cao ý chí phấn đấu cho đội ngũ của Trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Trong dịp này, trường cũng đã triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá theo Kế hoạch của Sở Y tế và 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên ký cam kết với trường thực hiện “Cơ quan không khói thuốc lá”…
Ngoài thời gian sinh hoạt chính trị tất cả giáo viên được tập huấn nghiệp vụ sư phạm y học, đây là nội dung chuyên sâu hết sức cần thiết về nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên của Trường Y Dược mà trong thời gian học Chứng chỉ sư phạm chưa được học.
Với thời gian 2 ngày và nội dung hết sức thiết thực đã giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường tăng thêm lòng nhiệt tình, trách nhiệm và chuyên sâu về năng lực sự phạm đối với trường đào tạo chuyên ngành y, dược. Hy vọng việc chuẩn bị chu đáo cho năm học mới theo kế hoạch; năm học 2015 – 2016 trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như mục tiêu đề ra.

Ngọc Sáu - CĐCS trường TC Y dược Mékong

Xem thêm...