Thanh tra Bộ làm việc tại Sở GD&ĐT Cần Thơ

Ngày đăng : 27-11-2012

Đã tiến hành thanh tra công tác chỉ đạo của Sở GD ĐT Cần Thơ đối với các trường có tuyển sinh, đào tạo hệ TCCN và có hoạt động liên kết đào tạo và quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Đối với các trường, thanh tra tuyển sinh, đào tạo, hoạt động liên kết đào tạo, công tác quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ trong các trường có tuyển sinh, đào tạo hệ TCCN.

Qua kiểm tra 7 trường: ĐH Tây Đô, CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, CĐ Cần thơ, TC Bách nghệ, TC Y dược Mekong, TC Đại Việt, TC Phạm Ngọc Thạch, hầu hết các trường đều thực hiện tốt theo qui định của Bộ, tuy nhiên một số trường cần phải rà soát và thực hiện soạn thảo văn bản hành chính đúng quy định tại Thông tư 01/TT-BNV. Đề xuất Bộ cần có những dự án tăng cường năng lực công tác quản lý cho CBQL các trường chuyên nghiệp. Tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho CBQL và giáo viên các trường TCCN.

Nguyễn Việt Dũng

Xem thêm...