Tin tức mới nhất

CV 1568/BGDĐT-CNTT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

CV 1568/BGDĐT-CNTT thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Chi tiết

CV 469/KL-ĐT&CTHSSV về việc chỉnh sửa mã ngành trong việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019

CV 469/KL-ĐT&CTHSSV về việc chỉnh sửa mã ngành trong việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019

Chi tiết

Một số thông tin dành cho thí sinh dự thi THPT QG năm 2019

Một số thông tin dành cho thí sinh dự thi THPT QG năm 2019

Chi tiết

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi THPT QG và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế thi THPT QG và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Chi tiết

Danh mục xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn năm2019

Danh mục xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn năm2019

Chi tiết

Danh mục khu vực ưu tiên năm 2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Chi tiết

Quy định 1590-QĐ/HVBCTT-ĐT Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Quy định 1590-QĐ/HVBCTT-ĐT Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019

Chi tiết

TB 532/TB-ĐHCT thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019

TB 532/Tb-ĐHCT thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019

Chi tiết

CV 551/ĐHQG-ĐH về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2019

CV 551/ĐHQG-ĐH về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG-HCM năm 2019

Chi tiết