Tin tức mới nhất

CV 1215/BGDĐT-KHCNMT thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

CV 1215/BGDĐT-KHCNMT thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019

Chi tiết

CV 2976/SGDĐT-VP hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các các CSGD trực thuộc

CV 2976/SGDĐT-VP hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các các CSGD trực thuộc

Chi tiết

CV 2975/SGDĐT-VP hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện

CV 2975/SGDĐT-VP hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện

Chi tiết

CV 2974/SGDĐT-VP hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT

CV 2974/SGDĐT-VP hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018-2019 đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT

Chi tiết

QĐ 93/QĐ-HĐSK về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thành phố và toàn quốc

QĐ 93/QĐ-HĐSK về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn thành phố và toàn quốc

Chi tiết

Danh sách 2 - Sở GD&ĐT (kèm QĐ 1294 - SGDDT ngày 28-5-2018)

Danh sách 2 - Sở GD&ĐT (kèm QĐ 1294 - SGDDT ngày 28-5-2018)

Chi tiết

Danh sách 1 - Đơn vị trực thuộc (kèm QĐ 1294 - SGDDT ngày 28-5-2018)

Danh sách 1 - Đơn vị trực thuộc (kèm QĐ 1294 - SGDDT ngày 28-5-2018)

Chi tiết

QĐ 1294/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ năm học 2017-2018

QĐ 1294/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ năm học 2017-2018

Chi tiết

QĐ 461/QĐ-HĐTP.NGND, NGƯT thành lập Tổ Thư ký Hội đồng Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

QĐ 461/QĐ-HĐTP.NGND, NGƯT thành lập Tổ Thư ký Hội đồng Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2017 tại thành phố Cần Thơ

Chi tiết

HD 211/HD-SGDĐT Nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc

HD 211/HD-SGDĐT Nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc

Chi tiết