Tin tức/(Trường THCS Bắc Lý)/Hoạt động nhà trường/
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

Trường THCS Bắc Lý

LỊCH THÁNG 09/2019

 

 

Ngày

Nội dung công việc

 

 

 

 

NV trọng tâm

 

- Khai giảng năm học mới.

- Duyệt chỉ tiêu kế hoạch, sổ điểm các lớp năm học 2018-2019

- Kiện toàn các tổ chức, các ban chỉ đạo trong nhà trường.

- Chỉ đạo tháng an toàn giao thông, tháng “khuyến học”.

- Xây dựng kế hoạch xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.

- Duyệt các loại kế hoạch (tuần 4 tháng 9)

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

- Khảo sát đội dự tuyển HSG cấp tỉnh lần 1

 

01/9

Nghỉ bù 2/9

3-4/9

Tập luyện chuẩn bị Khai giảng

5/9

Khai giảng

7/9

Duyệt kế hoạch phát triển

10/9

-Họp GVCN: sau chào cờ

-Họp BGH mở rộng (TP: BGH, công đoàn, tổ trưởng, TPT, TKHĐ: XD dự thảo quy chế làm việc, tiêu chí chấm điểm GV, chỉ tiêu năm học)-14h30

12/9

-Họp giao ban PHT: 14h

13/9

Họp nhận đề: 14h30(đi thay đc HP)

14-15/9

KS đầu năm

17/9

Nộp KH Ptr hoàn thiện về PGD

18/9

Nộp DSHS dự thi cờ vua, bóng bàn

19/9

Họp hội đồng tự đánh giá

20/9

Họp trưởng đoàn thi cờ vua, bóng bàn

21/9

-Duyệt chỉ tiêu, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, sổ điểm, Hồ sơ cấp phép dạy thêm.

-Dự Vui Trung thu và Vũ khúc 1000đ tại TH Thanh Vân- TPT(7h)

22/9

Tổ chức Tết trung thu- 7h

24/9

Họp chi bộ - UBKT đảng ủy giám sát

25/9

Thẩm định hồ sơ khoản thu năm học 7h30

26-28/9

Thi bóng bàn

27/9

Hội nghị CBCCVC

 

 

       

 

*01/10: Các nhóm nộp bảng MC, BC tiêu chuẩn mình phụ trách đã chỉnh sửa cho tổ thư ký để tổ thư ký bổ sung hoàn thiện BC

Tác giả: HIỆU TRƯỞNG

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo