TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG LƯƠNG

tin tức-sự kiện

Kiểm tra cuối năm học đối với học sinh lớp 5

Kiểm tra cuối năm học đối với học sinh lớp 5

        Căn cứ Công văn số 1132/ SGDĐT ngày 13/10/2016 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và Công văn số 595/ PGDĐT ngày 17/10/2016 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra định kì đối với bậc tiểu học; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Trường Tiểu học Hoàng Lương đã chỉ đạo và tổ chức ra đề theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 10/5/2018 trường Tiểu học Hoàng Lương tổ chức cho 106 học sinh khối lớp 5 tham gia làm hai bài thi Toán và Tiếng Việt dưới sự giám sát coi thi của các đồng chí giáo viên trường THCS Hoàng Lương. Sau đây là một số hình ảnh học sinh tham gia làm bài thi:

Tác giả: TRẦN TRANG

Xem thêm

HS TRƯỜNG TH HOÀNG LƯƠNG MÚA THEO PHONG CÁCH ẤN ĐỘ
BÀN TAY NĂN BỘT KHỐI 4
HS TRƯỜNG TH HOÀNG LƯƠNG VUI VĂN NGHỆ
TIẾT DẠY BÀN TAY NĂN BỘT
SINH HOẠT KHỐI 4 CHUYEN ĐỀ TIẾNG VIỆT